Kontakt

Caktoni vizitën e Qendrës ekspozuese Matka

Na vizitoni dhe mësoni diçka të re nga bota e energjisë elektrike. Qendrën mund ta vizitojnë të gjithë personate interesuar. Keni mundësi të caktoni një vizitë grupore ose të na vizitoni gjatë kohës së punës së qendrës. Ju presim!