Çmimi për përgjegjësi shoqërore

Qendra Ekspozuese për energji elektrike “Matka” është fituese e Çmimit Kombëtar për praktika më të mira shoqërore të ndërmarrjeve maqedonase për vitin 2017, të cilën e ndanë Trupi koordinues për përgjegjësi shoqërore dhe Ministria e Ekonomisë e Republikës së Maqedonisë.

Qendra ka marr çmimin e parë për kategorinë “Investim në bashkësi”.