Ngjarje e muajit

Me kënaqësi të veçantë dhe gëzim i bashkangjitemi shënimit të nismës së njohur botërore humanitare “Pay it forward” ( Vazhdo përpara).
Më 28.04- E shtunë në Parkun e qytetit ( Shkup) te “Guaca”me të gjithë që bënë dhe duan të bëjnë vepra të mira, pa marrë asgjë për kompensim.