Zhvillimi i qendrës

Zhvillimit të Qendrës ekspozuese Matka i paraprinte një punë intensive hulumtuese, përdoreshin përvoja ndërkombëtare dhe u angazhuan ekspertë të ndryshëm nga më shumë sfera me qëllim që të mundësohet përvoja më e mirë edukative dhe argëtuese e vizitorëve.