Prezantime

Historia e energjisë elektrike

Në shërbim të drejtave të njeriut, janë dashur  me shekuj të tërë edhe me ngulm edhe gradualisht zbulimi i një varg dukurish të energjisë elektrike.

Енергетска ефикасност

За да се произведе електрична енергија, се трошат многу природни ресурси, па затоа од исклучително значење е рационалното користење на електричната енергија или енергетската ефикасност.

Më shumë…