Të mësuarit

Mirë se vini në seksionin Të mësuarit. Qëllimi i Qendrës ekspozituese Matka është që të krijohen gjenerata të reja të adhuruesve të shkencave natyrore. Kjo është arsyeja pse ju ofrojmë pëzgjedhje të gjerë të burimeve mësimore, të cilat do t’i plotësojmë në vazhdimësi.

Historia e energjisë elektrike

Për energjinë elektrike në shërbim të nevojave të njeriut ishin nevojshëm shekuj dhe zbulim i vazhdueshëm dhe gradual i një serë të dukirive elektrike.

Efikasiteti energjik

Që të prodhohet energjia elektrike, shpenzohen shumë resurse natyrore dhe prandaj me rëndësi të jashtëzakonshme është shfrytëzimi racional i energjisë elektrike ose efikasiteti energjetik.

Më shumë…