Vendi ekspozues

Eksponatet

Në vendin ekspozues të qendrës ekspozuese mund të shihen sende të vjetra origjinale, materiale arkivore, filma, fotografi, intervista, komponentë real të sistemit elektroenegjetik, si dhe eksponate unike edukative të bëra veçanërisht për qendrën dhe të dedikuara për të mësuar përmes interaksionit.

Temat të cilat përfshijnë eksponatet janë:

Vizitoni qendrën dhe informohuni prej së afërmi lidhur me të gjitha përmbajtjet e qendrës!

Ilustrimi i sistemit elektro distributiv

Zbuloni rrugën e energjisë elektrike që nga momenti i prodhimit e deri te destinacioni i saj i fundit në shtëpitë tona, në fabrikat, spitalet, shkollat…

Dhoma e kontrollit

Të punësuarit kanë mbikëqyrur punën e hidrocentralit nga dhoma e kontrollit. Tani edhe ju keni mundësi të operoni me instrumentet që janë të vjetra 80 vjet.

Tabela shpërndarëse

Shikoni tabelën origjinale të shpërndarjes, e cila është përdorur në Elektroekonominë e vjetër që nga viti 1974. Me aplikimin e teknologjive bashkëkohore informatike dhe digjitalizimin e rrjetit në EVN, kjo tabelë mbetet një kujtesë e punës së dispeçerëve në të kaluarën.

Llambat

Llamba është një lloj pajisje elektrike të cilën e përdorim çdo ditë. Sikurse pajisjet e tjera, disa llamba harxhojnë më pak, e disa më shumë energji. A e dini se cila llambë kursen më shumë, e cila harxhon më shumë energji? Provoni ta gjeni përgjigjen vetë.

Fotovoltaikët

Si shndërrohet energjia e Diellit në energji elektrike me ndihmë të paneleve diellore? Kemi një diell të vogël lëvizës, merreni atë dhe provoni të prodhoni sa më shumë energji me të.

Mulliri i erës

Era është një nga burimet e ripërtëritshme të energjisë. Mësoni se si me ndihmën e mullinjve të erës mund ta përdorim forcën e erës për të prodhuar energji.

Van de Graf

Si vepron elektriciteti ndaj objekteve më të afërta? Me gjeneratorin Van de Graf do të ju ndihmojmë të mësoni pa rrezik që me të vërtetë të ju “kapë” rryma.

Topi plazmë

Rrezet magjike të dritës përmes një topi të qelqit prekin dorën tuaj, e ju nuk e dini pse? Na vizitoni dhe zbuloni efektet që topi plazmë ka ndaj trupit të njeriut.