Për profesorët

Të nderuar mësimdhënës, a ka diçka më të bukur nga fëmijët që dëshirojnë të mësojnë diçka të re?
Edhe ne pajtohemi se nuk ka! Prandaj krijuam këtë seksion, ku do të vendosim materiale edukative të cilat do të mund të shfrytëzohen në orë të mësimit, dhe janë të dedikuar për nxënësit e shkollave fillore.