Награда за општествена одговорност

Изложбениот центар за електрична енергија – Матка е добитник на Националната награда за најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија за 2017 година, која ја доделуваат Координативното тело за  општествена одговорност и Министерството за економија на Република Македонија.

Центарот е првонаграден во категоријата „Вложување во заедницата“.