Развој на центарот

На развојот на Изложбениот центар Матка му претходеше интензивна истражувачка работа, се користеа интернационални искуства и беа ангажирани различни експерти од повеќе полиња со цел овозможување на најдобро едукативно и забавно искуство на посетителите.