Zhvillimi i qendrës

Në zhvillimin e Qendrës Ekspozuese “Matka” paraprinte një punë intensive studimore, u shfrytëzuan përvojat ndërkombëtare dhe u angazhuan ekspertë të ndryshëm të më shumë fushave, me qëllim të mundësohet përvojë më e mirë edukative dhe zbavitëse e vizitorëve.