За професори

Драги просветни работници, има ли нешто поубаво од деца што сакаат да научат нешто ново? И ние се согласуваме дека нема! Затоа ја создадовме оваа секција, во која ќе поставуваме едукативни материјали што ќе може да ги користите на час, а се наменети за учениците во основните училишта.