Посетете ја Матка со еден клик

Вирутелната тура „Matka from above” e дел од проектот “Macedonia from above” изработена од Бојан Тренчевски.

Оваа платформа која е одобрена од Министерството за образование и наука, нуди корисни дигитални содржини
за природните и културно историските споменици во земјата.

Повеќе…