Shtëpi

Për qendrën

Qendra Ekspozuese “Matka” është qendra e vetme edukative në Maqedoni që merret me tema të energjetikës. Vizitorët në të nëpërmjet metodave bashkëkohore dhe interaktive do të mësojnë më shumë për energjinë, historinë e saj, prodhimtarinë, bartjen dhe përdorimin.

Повеќе…

Ngjarje e muajit

Me kënaqësi të veçantë dhe gëzim i bashkangjitemi shënimit të nismës së njohur botërore humanitare “Pay it forward” ( Vazhdo përpara).
Më 28.04- E shtunë në Parkun e qytetit ( Shkup) te “Guaca”me të gjithë që bënë dhe duan të bëjnë vepra të mira, pa marrë asgjë për kompensim.

Повеќе…